Kvalitet

Det är Hellstens policy att var produkt som tillhandahålls skall vara i full överensstämmelse med ritningsunderlaget som har gjorts av kunden

Mätprocesser & metoder skall kunna dokumenteras både internt och för kunden.

Hellstens har ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som tillfredsställer kraven i ISO 9001: 2008 och där överenskommelsen med denna standard är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Detta kvalitetsledningssystem skall ständigt förbättras.

Det är varje anställds rätt och skyldighet att stoppa/avbryta en rutin eller process när han/hon upptäcker en kvalitetsbrist.

Det är en viktig del av kvalitetspolicy att reklamationer och andra eventuella klagomål behandlas professionellt och utan dröjsmål.

Kontakta oss

Hellstens Mekaniska AB
Vallbergsvägen 6, 590 21 Väderstad

Telefon: 0142-706 00 |  Fax: 0142-706 45

Copyright © 2016
Hellstens Mekaniska AB

Vi är ISO-certifierade enligt: