Miljöpolicy

Hellstens arbete för att minimera påverkan på miljön

Vi ska minimera påverkan på miljön genom att:

  • Välja material och produktionsmetoder som är så skonsamma mot miljön som möjligt.
  • Uppmana våra kunder och leverantörer att använda produkter och material som har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och utföra arbetet med högsta kvalitet.
  • Utbilda och informera våra medarbetare till miljö och kvalitetsmässigt korrekt agerande.
  • Sträva efter att göra ständiga förbättringar.

Vi håller oss informerade om lagar och förordningar som berör vår verksamhet och våra produkter.

Vi för regelbundet en dialog med våra kunder och leverantörer.

Vi arbetar ständigt med verksamhetsmål.

Kontakta oss

Hellstens Mekaniska AB
Vallbergsvägen 6, 590 21 Väderstad

Telefon: 0142-706 00 |  Fax: 0142-706 45

Copyright © 2016
Hellstens Mekaniska AB

Vi är ISO-certifierade enligt: