Kvalitet & Miljö

"Vilja att utvecklas"

VÅR Kvalitetspolicy

Vår vilja att ständigt utvecklas avspeglas även i vårt kvalitets- och miljöarbete.

Och självklart är vi även certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vår Miljöpolicy

Vi ska minimera påverkan på miljön genom att:

  • Välja material och produktionsmetoder som är så skonsamma mot miljön som möjligt.
  • Uppmana våra kunder och leverantörer att använda produkter och material som har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och utföra arbetet med högsta kvalitet.
  • Utbilda och informera våra medarbetare till miljö och kvalitetsmässigt korrekt agerande.
  • Sträva efter att göra ständiga förbättringar.

Vi håller oss informerade om lagar och förordningar som berör vår verksamhet och våra produkter.

Vi för regelbundet en dialog med våra kunder och leverantörer.

Vi arbetar ständigt med verksamhetsmål.