Kvalitet & Miljö

"Vilja att utvecklas"

VÅR Kvalitetspolicy

AB Hellstens Mekaniska är ett legotillverkande familjeföretag grundat1983 med mångårig erfarenhet av spånskärande bearbetning.

Hellstens målsättning är att var produkt som tillhandahålls skall vara i full överensstämmelsemed ritningsunderlaget som har gjorts av kunden.

 

Mätprocesser & metoder skall kunna dokumenteras både internt och för kunden.

 

Vi skall arbeta med ständiga förbättringar i vår verksamhet.

 

Det är varje anställds rätt och skyldighet att stoppa/avbryta en rutin eller process när han/hon upptäcker en kvalitetsbrist.

 

I vår verksamhet skall reklamationer och andra eventuella klagomål behandlas professionellt och utan dröjsmål.

.

Vår Miljöpolicy

Vi ska minimera påverkan på miljön genom att:

  • Välja material och produktionsmetoder som är så skonsamma mot miljön som möjligt.
  • Uppmana våra kunder och leverantörer att använda produkter och material som har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och utföra arbetet med högsta kvalitet.
  • Utbilda och informera våra medarbetare till miljö och kvalitetsmässigt korrekt agerande.
  • Sträva efter att göra ständiga förbättringar.
  • Vi håller oss informerade om lagar och förordningar som berör vår verksamhet och våra produkter.