YCM NSV 156A

2016

YCM NSV 156A

2016
  • Vertikal fleroperationsmaskin
  • Spindelkona MAS BT 40 Big Plus
  • 12 000 varv/min
  • 22kW
  • 30 verktygsplatser
  • Spån till Spån – 3.4 sek
  • Rörelsestorlek: X = 1530 mm - Y = 650 mm - Z = 610 mm